<< back
Saturn am 13.02.2003
Infos zum BildAufnahmedatenOptik: C8 + 20mm LV-Okular
Kamera: 3CCD Panasonic NV-MX300
Datum: 13.02.2003
Foto: Sebastian Voltmer
Bearbeitung: Summenbild aus 6000 Video-Frames (Giotto)NavigationAstrophoto.de: Sonnensystem | Deep-Sky | Meteore | Strichspuren | Atmosphäre | weiteres